Warstwy w modelu TCP/IP – OSI

Model sieciowy jest jedynie reprezentacją działania sieci. Model nie jest rzeczywistą siecią.

Warstwa aplikacji – najwyższa z warstw w modelu OSI oznaczona liczbą 7. Działa w oparciu o funkcje niższych warstw by dokonać sfinalizowania procesu komunikacji. Świadczy usługi dla aplikacji końcowych. Zadaniem protokołów warstwy aplikacji jest wymiana informacji między użytkownikami. W śród protokołów tej warstwy wyróżniamy DNS, HTTP, Telnet, SMTP, FTP.

Warstwa prezentacji – warstwa której zadaniem jest kodowanie i konwersja danych, przez co na urządzeniu docelowym dane które pochodzą z urządzenia źródłowego, mogą zostać interpretowane przez odpowiednie aplikacje. Zadaniem tej warstwy jest również tłumaczenie oraz przekształcenie danych na postać standardową jak np. niektóre standardy video oraz grafiki np. QuickTime, MPEG oraz formaty plików graficznych takich jak: GIF, JPEG oraz TIFF.

Warstwa sesji – odpowiada za kontrolę utrzymywania sesji komunikacyjnych pomiędzy aplikacjami docelową i źródłową . Do jej zadań należy również prowadzenie wymiany informacji oraz utrzymanie jej w aktywności kiedy połączenie zostaje utracone lub będzie od dłuższego czasu bezczynne. Aplikacje
w większości łączą funkcjonalność warstw: 5, 6 i 7 jak np. przeglądarka WWW, czy klient poczty elektronicznej.

Warstwa transportowa – odpowiada za poprawność przesyłanych danych, jeśli dojdzie do uszkodzenia pakietu lub jego zaginięcia dane zostają retransmitowane. Dokonuje również wymiany danych typu punkt-punkt, oraz dba o ich segmentację
i kontrolę, polegającą na śledzeniu pakietów wysyłanych pomiędzy aplikacjami
na źródłowym i docelowym hoście. Segmentuje dane oraz łączy podzielone pakiety strumienie danych.

Warstwa sieciowa – odpowiada za optymalne wyznaczenie trasy, obsługuje błędy komunikacji. Do jej zadań należy też utrzymanie, ustanawianie i rozłączanie połączenia sieciowego. Do wymiany informacji pomiędzy dwoma urządzeniami końcowymi warstwa sieciowa wykorzystuje cztery podstawowe procesy:

  • adresowanie – zapewnienie mechanizmu adresowania urządzeń końcowych
  • inkapsulacja – spakowanie i dodane odpowiednich fragmentów do pakietu
  • routing – pozwala skierować dane do hosta docelowego,
  • dekapsulacja – rozpakowanie jednostki PDU i sprawdzenie danych.

Warstwa łącza danych – zadaniem tej warstwy jest zapewnienie niezawodności łącza danych oraz kontrola błędów w przesyłanych pakietach lub ramkach. Przygotowuje pakiety do transmisji oraz odpowiada za sposób ich dostępu do fizycznego medium transmisyjnego. Wysyła do warstwy fizycznej spakowane dane
w ramki, czyli zajmuje się również kompresją danych. Odpowiada za umieszczenie
i odbieranie danych z sieci.

Warstwa fizyczna – współpracuje z warstwą łącza danych, odbiera ramki
i przetwarza je na pojedyncze sygnały, które są wysyłane w lokalne medium. Odebranie sygnałów z sieci i przetworzenie ich na postać binarną, a następnie wysłanie ich do wyższej warstwy to kolejne zadanie tej warstwy. Czuwa nad wybraniem odpowiedniego sposobu umieszczania danych w medium transmisyjnym.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *