Elementy sieci komputerowej

Modem – komunikuje się za pomocą określonych protokołów i w oparciu
o standardy będące zbiorem reguł i uzgodnień. Zadaniem modemu jest zamiana sygnału elektronicznego komputera w sygnał tonowy (morfologicznie jest ono zbytkiem słów „MODdulator” i „DEModulator” co oznacza konwertowanie sygnału z jednego na drugi). Jeśli zamiana już nastąpi, sygnał jest przesyłany łączem komunikacyjnym. Modemy obsługują tylko sygnał analogowy, natomiast komputery sygnał cyfrowy. Aby móc komunikować się z innymi użytkownikami Internetu każdy musi posiadać w swoim komputerze modem, który będzie odbierał i wysyłał sygnał analogowy. Modemy o takim działaniu stosuje się w technologii Dial-up.


Ze względu na dużą różnorodność modemów i technologii stosuje się modemy analogowe wewnętrzne (karta PCI, ISA ) lub zewnętrzne (USB, LPT ) oraz
w zależności od stosowanej technologii dostępu do sieci:

Modemy telefoniczne (xDSL) – modem przetwarza cyfrowy sygnał komputerowy na sygnał napięcia zakresu nadającej częstotliwości, która jest używana w linii telefonicznej. Do prawidłowego działania Internetu w domu wymagany jest też filtr DSL, który rozdziela pasmo częstotliwości na dwa rodzaje: jeden powyżej 4kHz, który trafia do modemu oraz drugi poniżej 4kHz dla innych urządzeń np. telefonu. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z Internetu i jednocześnie rozmawianie przez telefon. Modemy te nadają się do zaawansowanych usług i zadań w tym do dzielenia łącza. Pojawiają się pod różnorodnymi postaciami jako zwykłe modemy USB, oraz zaawansowane modemy montowane w routerach.


Modemy teletransmisyjne – zapewniają transmisje symetryczne i są wykorzystywane w firmach do udostępniania danych na serwerach. Pozwalają na przesyłanie informacji z taką samą szybkością w obie strony, co pozwala zarówno na szybkie przeglądanie stron WWW, jak i szybkie publikacje tych informacji w Internecie.

Modemy szerokopasmowe dostępowe – typowe urządzenia wykorzystywane w technologii asymetrycznej, gdzie jedynie prędkość pobierania jest wysoka, natomiast szybkość z jaką się wysyła dane jest zdecydowanie wolniejsza.

Modemy kablowe służące do komunikacji w sieciach kablowych. Łączy on użytkownika ze stacją czołową, w której znajduje się kontroler modemów kablowych CMTS (służy do transmisji danych ), który z kolei połączony jest z dostawcą usług internetowych ISP. Zasada działania jest podobna jak w innych modemach, tzn. jego zadaniem jest demodulacja sygnału pochodzącego z urządzenia CMTS i przesłania go do użytkownika oraz modulacja sygnału pochodzącego z komputera i przesłanie go z powrotem do kontrolera modemów. Mimo, iż modem korzysta z tego samego okablowania co sieć kablowa nie blokuje on sygnału telewizyjnego, przez co możliwe jest oglądanie TV i jednoczesne korzystanie z Internetu.

Modemy radiowe – modemy te korzystają z komunikacji radiowej. Wykorzystywane w technologii GPRS lub nowszych EDGE UMTS. Modemy radiowe wymieniają dane tylko ze stacjami bazowymi. W modemach radiowych również mamy do czynienia z modulacją i demodulacją sygnału, natomiast sygnał jest przenoszony drogą radiową bez jakichkolwiek kabli po stronie modemu i stacji bazowej.

Karta sieciowa – to urządzenie sieciowe zamieniające otrzymane pakiety danych w impulsy
elektryczne, które następnie przesyła odpowiednim medium do sieci komputerowej. Pełnią zazwyczaj funkcje portu (logicznego kanału do przesyłania danych), za pomocą którego możliwa jest komunikacja pomiędzy komputerem a innymi urządzeniami sieciowymi. Każda karta sieciowa posiada swój unikalny adres fizyczny MAC, który jest wykorzystywany w sieci do identyfikowania innych kart sieciowych przy wysyłaniu lub odbierania pakietów danych. Posiadają zazwyczaj złącze RJ-45, które wykorzystywane jest do podłączenia karty z innym urządzeniem w sieci np. Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.

Przełącznik (ang. Switch) – działa w warstwie łącza danych modelu OSI. Jego zadaniem jest kontrolowanie ruchu sieciowego na podstawie adresów fizycznych kart sieciowych. Tworzy on tablicę adresów MAC w swojej pamięci podręcznej, która ma ograniczony rozmiar i na podstawie tej tablicy określa ruch sieciowy, ponieważ ma skojarzone porty przełącznika z adresami w pamięci. Wykorzystywany jest w większych sieciach lokalnych, które są podzielone na mniejsze segmenty. Poprawia, to wydajność sieci oraz ogranicza domeny kolizyjne.

Router – urządzenie o zaawansowanej i bardziej wyspecjalizowanej technice niż pozostałe urządzenia sieciowe, a to za sprawą specjalnego wbudowanego oprogramowania, które kieruje otrzymane pakiety danych do właściwego miejsca przeznaczenia. Router pracuje w 3 warstwie modelu OSI. Na podstawie tablicy routingu, którą ma zapisaną w pamięci operacyjnej, podejmuje decyzje dotyczącą kolejnego odcinka na drodze pakietu. Dlatego dane, zanim dotrą do odpowiedniego adresata, przechodzą po drodze przez wiele routerów. Router w porównaniu do przełącznika jest zdecydowanie bardziej obciążony, a to ze względu na zdecydowanie większą pracę, którą musi wykonać. Router ze względu na lokalizację, łączy ze sobą małe i większe sieci przez co musi podejmować decyzję, gdzie skierować odpowiedni adres docelowy IP.

Koncentrator (ang. HUB) urządzenie sieciowe pośredniczące między segmentami sieci lokalnej. Zadaniem należącym do koncentratorów jest wzmacnianie otrzymanego sygnału, a następnie przesłanie go dalej, bit po bicie, nośnikiem transmisyjnym. Nie analizuje on ramki pod kątem adresów fizycznych MAC, więc wysyła wszystkie porty, tworząc w ten sposób jedną domenę kolizyjną. Dlatego koncentratory są już wypierane przez przełączniki.

Most – działa w drugiej warstwie modelu OSI, zapewnia kontrolę ruchu sieciowego na poziomie adresów MAC kart sieciowych i to na ich podstawie decyduje, czy dana ramka się nadaje do przesłania do drugiej sieci, czy też nie. Reasumując most pełni rolę interfejsu na styku dwóch lokalnych sieci. Jego zadaniem jest też kontrolowanie transmisji pomiędzy sieciami polegające na filtrowaniu oraz zmniejszeniu ruchu w sieci.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *