W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012
Lut 19, 2011

Posted in Rodzaje sieci., Sieci komputerowe | 0 Comments

Rodzaje sieci

Rodzaje sieci możemy podzielić na 4 części ze względu na rodzaje połączeń.
W dużej mierze podział ich zależy od odległości sieci i jej rozmiaru. Przy zastosowaniu odpowiedniej technologii i wielkości sieci, użytkownik nie jest ograniczony w żaden sposób i może korzystać z Internetu w dowolnym miejscu na świecie.

Sieci LAN – to sieci, które są wykorzystywane do łączenia urządzeń sieciowych znajdujących się w niewielkich odległościach od siebie, zazwyczaj
w obrębie kilku budynków. Ich celem jest komunikowanie się na bliskich odległościach łącząc przy tym urządzenia sieciowe ze sobą i umożliwiając wymianę danych pomiędzy innymi urządzeniami w sieci. Powstały wraz z rozwojem komputerów i służyły, między innymi do współdzielenia zasobów komputerowych w sieci. Ta popularna metoda łączenia komputerów była stosowana ze względu na niezawodność oraz dużą szybkość transmisji danych. Najczęstszym medium stosowanym w tego rodzaju technologiach to kable miedziane, optyczne ale również fale radiowe. W sieci LAN wyróżnia się standardy komunikacyjne do których należą:

Fast Ethernet – standard pozwalający na transmisje danych z prędkością 100Mb/s pomiędzy urządzeniami sieciowymi na odległość 100 metrów bez stosowania wzmacniaczy sygnału, standard ten znany jest jako 100Base TX. Wykorzystywany przy zastosowaniu kabli miedzianych.

Gigabit Ethernet – opracowanie tego standardu zawiera specyfikację nieekranowanej skrętki miedzianej UTP, światłowodu jednomodowego
i wielomodowego. Sieć wysyła dane z ułamkiem sekundy. Przy takich szybkościach sieć jest podatna na zakłócenia. Wydajność zależy od tego jak adapter sieciowy zmienia poziomy napięć i z jaką dokładnością odczytuje to oddalona o kilkanaście metrów karta sieciowa. Przepustowość łącza jaką osiąga się przy tej technologii wynosi 1Gb/s.

Gigabit Ethernet – technologia o bardzo wysokiej przepustowości danych pomiędzy urządzeniami sieciowymi, wykorzystująca różne rodzaje światłowodów oraz jedyny kabel miedziany kategorii 6a/7, który pozwala przesyłać dane z prędkością do 10Gb/s. Poniżej znajduje się tabela norm sieci Ethernet ustalona przez IEEE (Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników).

Tabela 1.Tabela norm IEEE sieci Ethernet

Standard Norma i rok ogłoszenia Szybkość Topologia Rodzaj medium transmisyjnego Uwagi
10Base5 DIX-1980

802.3 – 1983

10 Mb/s Magistrala Pojedynczy 50 Ω

Przewód koncentryczny o średnicy 10 mm

(gruby Ethernet )

10Base2 802.3a – 1985 10 Mb/s Magistrala Pojedynczy 50 Ω

Przewód koncentryczny o średnicy 5 mm

(cienki Ethernet )

10broad36 802.3b – 1985 10 Mb/s Magistrala Pojedynczy 75 Ω

Przewód szerokopasmowy

FOIRL 802.3d – 1987 10 Mb/s Gwiazda Dwa włókna optyczne
1Base5 802.3e – 1987 1Mb/s Gwiazda Dwie skręcone party przewodów telefonicznych
10Base T 802.3i – 1990 10Mb/s Gwiazda Dwie pary kategorii Cat-3 UTP
10Base-FL 802.3j – 1993 10Mb/s Gwiazda Dwa włókna optyczne Różnica pomiędzy trzema opiera się o różne długości segmentów
10Base-FB 802.3j – 1993 10Mb/s Gwiazda Dwa włókna optyczne
10Base-FP 802.3j – 1993 10Mb/s Gwiazda Dwa włókna optyczne
100Base-TX 802.3u – 1995 100Mb/s Gwiazda Dwie pary kategorii

Cat-5 UTP

100Base-FX 802.3u – 1995 100Mb/s Gwiazda Dwa włókna optyczne
100Base-T4 802.3u – 1995 100Mb/s Gwiazda Cztery pary kategorii

Cat-3 UTP

100Base-T2 802.3y – 1997 100Mb/s Gwiazda Cztery pary kategorii

Cat-3 UTP

100Base-LX 802.3z – 1998 1Gb/s Gwiazda Laser długofalowy (1300nn) przez 62,5µm, 50µm wielomodowe włókno lub 10µm jednomodowe włókno
1000Base-SX 802.3z -1998 1Gb/s Gwiazda Laser długofalowy ( 1300nm) przez 62,5µm, 50µm wielomodowe włókno lub 10µm jednomodowe włókno
10GBase-CX 802.3z -1998 1Gb/s Gwiazda Ekranowany kabel miedziany
10GBase-T 802.ab -1999 1Gb/s Gwiazda Cztery pary kategorii Cat-5 UTP
10GBase-SR

10GBase-SW

802.ae -2002 10Gb/s Gwiazda (850nm )

Światłowód wielomodowy

10GBase-LR

10GBase-LW

802.ac -2002 10Gb/s Gwiazda (1310nm )

Światłowód jednomodowy

10GBase-ER

10GBase-EW

802.ac -2002 10Gb/s Gwiazda (1550nm )

Światłowód jednomodowy

10GBase-LX4 802.ae -2002 10Gb/s Gwiazda Światłowód jednomodowy

Światłowód wielomodowy

10GBase-CX4 802.3ak 10Gb/s Gwiazda Cztery pary współosiowego kabla Twinax
10GBase-T 802.3an Do10Gb/s Gwiazda Dla nieekranowanej skrętki (UTP, 4 pary skrętek )

Źródło :Karol Krysiak, Sieci komputerowe kompendium, Gliwice: 2003

WLAN – sieć oparta na technologii bezprzewodowej transmisji danych.
W tego rodzaju sieciach nie wykorzystuje się okablowania do łączenia urządzeń sieciowych czy komputerów celem transmisji danych, a odbywa się to za pomocą fali radiowych. Stosowana jest na niewielkich obszarach ze względu na zasięg
i ograniczenia jakie występują przy większych odległościach. Największą zaletą tego typu sieci jest to iż nie trzeba tworzyć okablowania. Pozwala na mobilność urządzenia, które z niego korzysta, w obrębie zasięgu jaki emituje urządzenie wysyłające sygnał. Dowolne urządzenie może się przemieszczać i swobodnie korzystać z zasobów sieci. Są jednak minusy takich rozwiązań. W szczególności jeśli chodzi o bezpieczeństwo – fale są rozsyłane w powietrzu, można podsłuchiwać lub włamać się do takiej sieci co skutkuje utratą bądź przejęciem danych. Jednakże wraz z rozwojem pojawiają się coraz to nowsze zabezpieczenia przez włamaniami do takich sieci.

Sieci miejskie MAN – rodzaj sieci, której zasięg obejmuje niewielki obszarach geograficzny (mowa tutaj o miastach i aglomeracjach). Najczęściej stosowanym medium w tego typu sieciach to światłowody, które ze względu na swoje właściwości idealnie się sprawdzają. Sieci MAN są połączone z sieciami lokalnymi, co tworzy infrastrukturę informatyczną. Obecnie kable miedziane są już praktycznie nie używane w tego rodzaju sieciach. Technologie stosowane przy budowie sieci MAN to:

ATM – technologia ta polega na asynchronicznym przekazie danych, która charakteryzuje się dużą wydajnością oraz stałą długością komórek wynoszącą 53 bajty. Przy takich parametrach możliwe jest przesyłanie danych m.in. wideo i dźwięku w czasie rzeczywistym. W tego rodzaju sieci stosuje się topologie rozproszonej gwiazdy. Przepływność łącza to około 100Mb/s. Połączenie wykorzystuje jedną parę kabla światłowodowego, gdzie jedna z żył służy do odbioru druga do wysyłania danych.

FDDI – stosuje kable światłowodowe natomiast wykorzystuje topologie „podwójnego pierścienia”. Wykorzystywane są tutaj dwa niezależne kable, tworząc przy tym dwa pierścienie z czego jeden to pierścień pierwotny a drugi zapasowy. Dzięki zastosowaniu takiej technologii sieć jest odporna na awarie, ponieważ w przypadku awarii jednego z pierścienia dane automatycznie się rekonfigurują i są przesyłane do drugiego pierścienia. Przepustowość takich łączy sięga do 100Mb/s.

Sieci rozległe WAN – typ sieci stosowany do połączenia większych powierzchni geograficznych, wykraczających poza jedno miasto, kraj nawet kontynent. Przy takiej technologii stosuje się sieci dwukierunkowe tzn. iż jedno łącze wykorzystywane jest do ogólnodostępnego Internetu drugie natomiast do połączenia sieci lokalnych czy miejskich. Ze względu na odległości, jakie muszą pokonać pakiety w tego rodzaju sieciach stosuje się całkiem inne technologii niż w sieciach lokalnych. Dużo większym priorytetem jest tutaj stabilność oraz niezawodność działania natomiast prędkość jest tym najmniej ważnym argumentem. Sieci LAN łączy się z sieciami WAN za pomocą technologii modemowej, cyfrowej linii abonenckiej DSL oraz asymetrycznej cyfrowej linii abonenckiej ADSL.

Sieci Prywatne PAN – sieci, które obejmują zwykle niewielkie biura czy domy są instalowane w niewielkich odległościach od siebie. Ich celem jest komunikacja urządzeń peryferyjnych z urządzeniami typu laptop, telefon komórkowy czy bramka Voip. W tej technologii wykorzystuje się, ze względu na małe odległości różnorodne nośniki informacji m.in. kabel UTP ale i również „atmosferę”. Wyróżniamy w niej technologie Bluetooth oraz Irda, które mają podobne obszary zastosowań natomiast różnią się technikami przesyłania informacji.

IRDA – technologia pozwalająca na przesyłanie informacji
z maksymalną prędkością 4Mb/s, przy założeniu iż odległość wynosi nie więcej niż jeden metr i transmisja odbywa się w pomieszczeniu zamkniętym. Do przesyłu informacji wykorzystywane są fale podczerwone. Niestety ze względu na standard bluetooth ta technologia zostaje powoli wypierana ze względu na słabsze możliwości.

Bluetooth – jest technologią wykorzystującą fale radiowe do komunikacji i wymiany informacji z innymi urządzeniami obsługujących ten standard. Technologia ta pozwala na bezprzewodową komunikację i wymianę na danych
z prędkością 3Mb/s (w technologii 2.0) na odległość nawet do 100 metrów
(w zależności od warunków w jakim znajdują się oba urządzenia

Frame Relay – technologia, która poprawiła szybkość i przepływność transmisji danych w sieciach WAN . Również dużym plusem była jej ekonomiczność co pozwoliło na szybki rozwój i wyparcie starszej technologii X.25. Może zostać wykorzystana do podłączenia z Internetem czy też do stworzenia sieci WAN, umożliwia również transmisję głosu VoFR czy też wideo-konferencji. Jednakże do obsługi tego rodzaju technologii wymagane są łącza o bardzo dobrej jakości. Frame Relay opiera się na dwóch warstwach modelu ISO/OSI warstwie fizycznej i łącza danych w której to sprawdza się poprawność danych. Nie retransmituje się jednak uszkodzeń, które dopiero wykrywane i retransmitowane są w warstwach wyższych, co sprawiło iż uzyskano ogromny wzrost przepływności sieci. FR połączony jest kanałami fizycznymi z wieloma urządzeniami, gdzie tworzone są ścieżki wirtualne. W zależności od ustawień sieci mogą być dynamiczne bądź stałe. Wyróżniamy dwa rodzaje obwodów wirtualnych

  • PVC – połączenia dzierżawione zestawione na dłuższy czas o stałym obwodzie wirtualnym.
  • SVC – połączenie rozłączane bądź zestawiane na życzenie użytkownika bądź ulegnie rozłączeniu po pewnym czasie bezczynności.

Internet – to tak naprawdę jedna globalna sieć, w której znajdują się tysiące innych małych sieci połączonych wspólnie w jedną całość. Sieć oparta na technologii IP, która od samego początku została zaprojektowana jako sieć pozbawiona zabezpieczeń, by każdy mógł z niej korzystać bez ograniczeń. I tak wraz z rozwojem Internetu powstały nowe sposoby jego ewolucji i tworzenia. Dane znajdują się na serwerach, rozmieszczone są na całej planecie i połączone wspólnie w jedną całość, co pozwala na nieograniczone możliwości ich przechowywania i przetwarzania.

Intranet – to sieci wewnętrzne oparte o protokół IP, które przypominają miniaturową postać dzisiejszego bardzo rozbudowanego i ciągle rozbudowywanego Internetu. W sieciach intranet wykorzystywany jest mechanizm protokołu tunelowania, który umożliwia tworzenie wirtualnych sieci prywatnych. Pozwalają one w dużej mierze firmie na zredukowanie kosztów i bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa przy wysyłaniu i odbieraniu danych z sieci VPN. Intranet umożliwia korzystanie z takich systemów jak system sprzedaży, obsługi klienta oraz wymiany danych dla odpowiednich działów np. księgowość, magazyn.

Ekstranet – sieć, która łączy ze sobą Intranety celem realizacji określonych zadań np. wymiany informacji czy współdzielenia baz danych pomiędzy dwoma firmami. Wadą połączenia takiego rodzaju jest możliwość łatwej ingerencji. Gdy jedna z firm ma słabsze zabezpieczenia obie są tak naprawdę zagrożone, dlatego łączenie
w ekstranety wymaga zaufania z obu stron.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

h0L9y9X ZBu

Please type the text above:

Więcej w Rodzaje sieci., Sieci komputerowe
Sieci i media bezprzewodowe.

Karta Wi-Fi - wykorzystywana do połączenia się z siecią bezprzewodową lub innym komputerem w sieci, który również posiada podobną kartę. Komunikacja...

Zamknij